Thứ hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND phường Ninh Khánh
Lịch sử hình thành

Ninh Khánh là một xã thuần nông thuộc huyện Hoa Lư nay là phường thuộc thành phố Ninh Bình, có vị trí địa lý phía Đông giáp Sông Đáy và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, phía Tây giáp xã Ninh Nhất, phía Nam giáp phường Tân Thành và phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, phía Bắc giáp xã Ninh Mỹ, xã Ninh Khang huyện Hoa Lư, nằm trên tuyến quốc lộ 1A là phường cửa ngõ phía Bắc của thành phố Ninh Bình, có vị trí quan trọng về quân sự, Chính trị, có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Theo một số phả đền và gia phả của một số dòng họ còn lưu giữ tại địa phương, vùng đất Ninh Khánh thời Hai Bà Trưng (đầu Công Nguyên) còn là một vùng đầm phá ngập mặn, đến khoảng thế kỷ thứ 10 thời Ngô Quyền mới có cư dân sinh sống và đến thế kỷ 13 (thời Trần) cư dân nhiều nơi trong vùng dần di cư đến đây lập ấp thành làng xã. Từ cuối thế kỷ 19 về trước, vùng đất này có tên gọi gồm 2 xã Cam Giá, Đái Nhân và thôn Kim Đa đều thuộc Tổng Đa Giá, huyện Gia Viễn. Đầu thế kỷ 20 thành lập huyện Gia Khánh, tổng Đa Giá thuộc huyện Gia Khánh. Sau Cách mạng tháng 8/1945 thành công đến tháng 9/1948 hai xã Cam Giá, Đái Nhân và thôn Kim Đa hợp nhất thành lập xã Nhân Hòa. Tháng 6/1949 hai xã Nhân Hòa và Đại La hợp nhất thành lập xã Ninh Khánh. Sau hơn 7 năm hợp nhất đến tháng 10/1956 xã Ninh Khánh lại chia tách thành lập hai xã Ninh Khang và Ninh Khánh thuộc Huyện Hoa Lư. Tháng 2/2004 xã Ninh Khánh được sát nhập về thị xã Ninh Bình, năm 2005 được công nhận là phường Ninh Khánh. Sau nhiều lần chia tách, sát nhập hiện nay, phường Ninh Khánh có diện tích tự nhiên 536,81 ha, dân số hơn 13 nghìn người, sinh sống ở 16 tổ dân phố.  

Trước cách mạng tháng 8/1945 ở Ninh Khánh chưa có cơ sở Đảng và tổ chức Cách Mạng, từ tháng 3/1945 trở đi do ảnh hưởng tác động tinh thần Việt Minh, một số thanh niên Ninh Khánh có tư tưởng tiến bộ được giác ngộ Cách Mạng, số thanh niên này hăng hái đi vào các gia đình vận động thanh niên, phụ nữ tham gia các hoạt động bí mật ở địa phương. Cách Mạng tháng 8/1945 thành công, cuộc khởi nghĩa ở Ninh Khánh thắng lợi, chính quyền về tay Nhân dân là mốc son lịch sử, từ đây Nhân dân Ninh Khánh được sống trong một nước độc lập, hưởng mọi quyền tự do dân chủ, được làm chủ quê hương đất nước.

Sau Cách Mạng tháng 8/1945 ở Cam Giá, Đái Nhân, Kim Đa chưa có đủ điều kiện xây dựng cơ sở đảng, chưa có đảng viên, được huyện ủy Gia Khánh chỉ đạo sâu sát, tăng cường cán bộ về xã xây dựng phong trào Cách Mạng. Đầu quý 2 năm 1948 ở Cam Giá đủ điều kiện xây dựng cơ sở đảng, huyện ủy cử cán bộ về tổ chức thành lập cơ sở đảng. Ngày 24/4/1948 tại chùa Mía, Cam Giá đồng chí Lê Tu huyện ủy Gia Khánh tổ chức kết nạp 3 quần chúng ưu tú: Đào Thanh Am, Đào Ngọc Bài và Nguyễn Ngọc Châu vào đảng và tuyên bố thành lập chi bộ đảng xã Cam Giá, đồng chí Đào Ngọc Bài được chỉ định làm bí thư chi bộ. Cũng thời gian này phong trào Cách Mạng ở Đái Nhân phát triển mạnh mẽ đủ điều kiện xây dựng cơ sở đảng, ngày 05/5/1948 tại xóm Bình Chương (nhà đ/c Vũ Như Trác) đồng chí Lê Tu và đ/c Vũ Khang tổ chức kết nạp 3 quần chúng ưu tú: Vũ Như Trác, Hoàng Văn Chanh, Hoàng Am vào đảng và tuyên bố thành lập chi bộ đảng xã Đái Nhân, đồng chí Hoàng Văn Chanh được chỉ định làm Bí thư chi bộ. Hai chi bộ Cam Giá, Đái Nhân được thành lập là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống Chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của phong trào Cách Mạng ở Ninh Khánh lúc bấy giờ.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về hợp nhất các xã quy mô nhỏ thành lập xã quy mô lớn nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc kháng chiến, tháng 9/1948 Ba xã Cam Giá, Đái Nhân, Kim Đa tiến hành hợp nhất thành lập xã Nhân Hòa. Huyện ủy Gia Khánh phân công đồng chí Lê Tu trực tiếp chỉ đạo hợp nhất xã và thành lập chi bộ xã mới. Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tu tại chùa A Nậu (Đái Nhân) diễn ra cuộc họp liên chi bộ Cam Giá, Đái Nhân thống nhất thành lập chi bộ Nhân Hòa trên cơ sở hợp nhất 2 chi bộ Cam Giá, Đái Nhân. Chi bộ Nhân Hòa gồm có 11 đảng viên, đồng chí Đào Thanh Am được chỉ định làm bí thư chi bộ, hội nghị thành lập chi bộ Nhân Hòa có ý nghĩa như một Đại hội đánh dấu sự trưởng thành và khẳng định sự phát triển lớn mạnh phong trào Cách Mạng của quần chúng do Đảng lãnh đạo. Nghị quyết hội nghị thành lập chi bộ Nhân Hòa nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành hợp nhất xã về hành chính, xây dựng củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền và các đoàn thể quần chúng.

Tháng 6/1949 tiếp tục thực hiện chủ trương của cấp trên về hợp nhất xã, thành lập xã có quy mô lớn hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến trong giai đoạn mới, xã Nhân Hòa và Đại La hợp nhất thành lập xã Ninh Khánh, Chi bộ đảng xã Ninh Khánh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 chi bộ Nhân Hòa và Đại La, đồng chí Phạm Văn Ngôn Huyện ủy viên được Huyện ủy chỉ định làm Bí thư chi bộ Ninh Khánh.

Tháng 8 năm 1949 Chi bộ Đảng xã Ninh Khánh tổ chức Đại hội tại Đình La Phù đánh giá sự lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ và XD phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo Nhân dân vừa kháng chiến vừa xây dựng quê hương đất nước, tăng cường giáo dục Chính trị tư tưởng, tập trung phát triển đảng viên mới, củng cố kiện toàn các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh phát triển lực lượng kháng chiến, duy trì các hoạt động phong trào văn hóa.

Từ giữa những năm 1950 xã Ninh Khánh nằm trong vùng uy hiếp vành đai trắng của thực dân pháp ở Thị xã Ninh Bình, chiến sự đã tràn vào địa bàn xã Ninh Khánh. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và ủy ban kháng chiến Hành Chính xã, quân dân Ninh Khánh đã bước vào cuộc chiến đấu đánh trả đối phó với địch. Trong tình hình chiến tranh ác liệt tràn tới địa phương, toàn thể cán bộ đảng viên và Nhân dân đoàn kết quyết tâm kháng chiến đánh địch bảo vệ quê hương, đồng thời tích cực lao động sản xuất đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi năm 1954, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng bước vào giai đoạn Cách Mạng mới cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời chi viện cho Cách Mạng Miền Nam.

Thực hiện chủ trương và quyết định của Đảng và Chính phủ về điều chỉnh địa giới Hành Chính các xã sau khi Miền Bắc kết thúc cải cách ruộng đất thắng lợi, ngày 22/10/1956 xã Ninh Khánh (bao gồm Nhân Hòa, Đại La) được chia tách thành lập 2 xã mới là xã Ninh Khánh và xã Ninh Khang như hiện nay, chi bộ Đảng xã Ninh Khánh mới được thành lập gồm 56 đảng viên đồng chí Hoàng Hữu Thướng được chỉ định làm Bí thư chi bộ.

Sau cải cách ruộng đất năm 1956 các thôn đã thành lập các tổ đổi công, đến năm 1958 thành lập các hợp tác xã nông nghiệp, mua bán, tín dụng. Trên mặt trận văn hóa với quyết tâm xóa giặc dốt, chỉ trong 2 năm 1958-1959 đã mở được 3 lớp bình dân học vụ và nhiều lớp tư thục, hàng nghìn người đã biết đọc, biết viết. Năm 1959 trường cấp 1-2 được xây dựng, đây cũng là trường cấp 1-2 đầu tiên của huyện Gia Khánh. Công tác quân sự địa phương, công tác an ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Gia Khánh tháng 8/1961 chi bộ Đảng xã Ninh Khánh Đại hội lần thứ 4 quyết định thành lập Đảng bộ xã từ cơ sở chi bộ xã trước đây, Đồng chí Hoàng Văn Soạn được bầu làm bí thư Đảng ủy xã. Đảng bộ có 67 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ theo đơn vị Hợp tác xã nông nghiệp. Sự kiện này là mốc son ghi nhận sự trưởng thành của Đảng bộ Ninh Khánh sau 13 năm chi bộ Đảng xã được thành lập.

Giữa lúc Đảng bộ Nhân dân Ninh Khánh cùng với Nhân dân Miền Bắc đang tích cực xây dựng Chủ nghĩa xã hội, ngày 05/8/1964, Mỹ đã gây ra sự kiện vịnh Bắc bộ để lấy lý do ồ ạt đưa không quân, hải quân đánh phá từ vĩ tuyến 17 trở ra, tháng 2 năm 1965 Mỹ chính thức gây chiến tranh phá hoại Miền Bắc bằng không quân. Trong 2 năm 1966-1967 trên địa bàn Ninh Khánh máy bay mỹ bắn phá hàng chục trận vào làng Cam Giá, Kim Đa và trạm y tế xã làm cháy sập nhiều nhà dân, nhiều người bị thương, mặc dù chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Ninh Khánh luôn bình tĩnh kiên cường trụ bám địa bàn tham gia chiến đấu tại các trận địa pháo cao xạ phòng không, đảm bảo giao thông thông suốt…bám trụ đồng ruộng duy trì sản xuất phát triển kinh tế.

Chặng đường 10 năm 1965 - 1975 vừa sản xuất, vừa xây dựng Chủ nghĩa xã hội, vừa chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến Miền Nam, từ năm 1965-1971 toàn xã đã có 387 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đảng bộ, quân và dân Ninh Khánh luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cần cù, sáng tạo, kiên định theo Đảng xây dựng quê hương Ninh Khánh thực sự là địa phương lớn vững chắc, tin cậy của đồng bào Miền Nam, góp phần quyết định vào thắng lợi chung thống nhất Nước nhà.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ, các cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân xã Ninh Khánh đã nỗ lực hết sức mình đóng góp sức người, sức của cho Tổ quốc, toàn xã có 01 cán bộ tiền khởi nghĩa, 18 mẹ Việt Nam anh hùng, 01 anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, 177 anh hùng liệt sĩ, 117 Thương binh, bệnh binh, 57 người nhiễm chất độc hóa học. Những công lao đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Ninh Khánh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận khen thưởng nhiều Huân huy chương các loại, đặc biệt năm 2005 được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Mỹ, đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Ninh Khánh vinh dự này trước hết thuộc về các đ/c đảng viên tiền bối, đảng viên lão thành, thuộc về Nhân dân, thuộc về các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và LLVT Nhân dân xã Ninh Khánh qua các thời kỳ đã có những hy sinh, những cống hiến to lớn cho Cách Mạng, thể hiện tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tin tưởng tuyệt đối một lòng đi theo đường lối lãnh đạo của Đảng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiến công oanh liệt, những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng vẫn luôn lắng đọng, sống động và lan tỏa, mãi mãi là niềm tự hào, là sức mạnh của Đảng bộ và Nhân dân Ninh Khánh.

Từ năm 1975 đất nước hòa bình thống nhất đến nay, Đảng bộ Ninh Khánh đã lãnh đạo Nhân dân đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn thách thức, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện ủy, Thành ủy; Đảng bộ Ninh Khánh căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương ra Nghị quyết lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội do các kỳ Đại hội Đảng bộ đề ra: Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, năng suất tăng cao kể từ khi có Chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung ương đảng khóa 4 và Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 6, nhất là từ khi có Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Ninh Bình và quyết định 313 của UBND tỉnh về giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân, những năm 1975-1990 năng xuất lúa mới đạt 3-5 tấn/ha, đến năm 2000-2010 năng xuất lúa đạt hơn 10 tấn/ha, cơ chế khoán và quản lý kinh tế Nông nghiệp thực hiện theo chính sách kinh tế mới của Đảng thực sự làm cho nông nghiệp, nông thôn Ninh Khánh phát triển mạnh mẽ, nhất là mô hình kinh tế trang trại vừa và nhỏ, mô hình doanh nghiệp tư nhân, loại hình kinh tế dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của phường.

Sau 75 năm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, kinh tế - xã hội và con người Ninh Khánh đã có những đổi thay nhanh chóng, nhất là trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, với sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm cao Đảng bộ và Nhân dân phường Ninh Khánh phấn khởi, tự hào trước những kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ. Do yêu cầu đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp của phường dần được thu hẹp Đảng ủy, UBND phường đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo vận động Nhân dân chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển nhất là về thủ tục pháp lý, mặt bằng, nguồn vốn vay.  

Công tác thu, chi ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch trên giao. Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Thu ngân sách thường xuyên năm 2022 đạt 20 tỷ đồng.

Cùng với sự phát triển về kinh tế các lĩnh vực văn hóa, y tế giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, công tác tuyên truyền được đầu tư hệ thống đài truyền thanh không dây, phong trào văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng nâng cao; năm 2022 có 98% gia đình đạt GĐVH, 16/16 tổ dân phố và 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 96,4%, các giá trị văn hóa truyền thống lễ hội trên địa bàn được giữ gìn, phát huy.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn được quan tâm, các trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Hai không”, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt từ 99% trở lên, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp. Trường Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ II, trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Y tế có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh có hiệu quả không để dịch bệnh xảy ra; Trạm y tế phường được đầu tư xây dựng khang trang 2 tầng với đầy đủ các phòng chức năng, được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chi trả đúng, đủ tới từng đối tượng. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có cuộc sống ổn định, vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm của phường đều giảm. Năm 2022 toàn phường còn 27 hộ nghèo (chiếm 0,69%), 73 hộ cận nghèo (chiếm 1,88%) theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện luôn được thực hiện chu đáo, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hàng năm vào dịp các ngày lễ tết, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường đều quan tâm động viên, thăm, hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với Cách Mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, các cháu mồ côi trên địa bàn phường với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư xây dựng nhất là trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hoá phố. Trong thời gian 19 năm (từ năm 2004) khi sát nhập về thành phố đến nay bằng nguồn ngân sách Nhà nước và vận động Nhân dân đóng góp đã đầu tư xây dựng hơn 60 công trình với số tiền trên hai trăm tỷ đồng; đến nay cả 3 trường học, trạm y tế, trụ sở việc làm của Đảng ủy, HĐND, UBND, trụ sở công an phường, nhà đa năng được xây dựng cao tầng kiên cố, khang trang; 16/16 tổ dân phố có điểm sinh hoạt cộng đồng được đầu tư nâng cấp và xây mới; 100% tuyến đường nội phố phường được bê tông, nhựa hóa; 100% người dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh; các tuyến đường đều có điện chiếu sáng; cảnh quan đô thị ngày một khang trang, sạch đẹp.

Tình hình an ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh của cả hệ thống Chính trị. Hoạt động của công an phường luôn giữ vai trò chủ lực, nòng cốt trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự. Các tổ bảo vệ dân phố, tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ hòa giải duy trì hoạt động nền nếp, có hiệu quả.

Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên đảm bảo chất lượng và số lượng. Tổ chức huấn luyện hàng năm đều đạt kết quả tốt. Công tác quản lý, huy động, khám tuyển và tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Hệ thống Chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của Chính quyền được nâng lên. Công tác tập hợp, vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả, mối đoàn kết gắn bó giữa Đảng với Nhân dân ngày càng được tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đặc biệt Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững nguyên tắc và kỷ luật Đảng. Đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết xử lý những đảng viên vi phạm những quy định điều lệ đảng. Đồng thời coi trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Do vậy, sức mạnh của Đảng bộ ngày càng được tăng cường và vững mạnh. Khi mới thành lập năm 1948 (tiền thân là chi bộ Nhân Hòa) có 11 đảng viên, đến năm 1961 thành lập Đảng bộ có 67 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ, 75 năm sau nhiều lần chia tách, sát nhập trải qua 27 kỳ Đại hội hiện nay, toàn Đảng bộ có 1010 đảng viên sinh hoạt ở 24 chi bộ. Đã có 498 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 05 đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 01 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm, 02 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm, 25 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 81 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm, 42 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm và 342 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm; 40 và 30 năm tuổi đảng.

Từ những kết quả đó Đảng bộ và Nhân dân phường rất vinh dự nhiều lần được các cấp, các ngành từ thành phố đến Trung ương khen thưởng. Đảng bộ nhiều năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh của huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Nhiệm kỳ 2005 - 2010 được Thành ủy Ninh Bình khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục. Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 - 2021; UBND phường đạt đơn vị vững mạnh; Nhân dân và cán bộ phường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2013, tặng Bằng khen năm 2016; MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội luôn được cấp trên đánh giá là những tổ chức vững mạnh, tiêu biểu.

Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ, chúng ta tự hào về truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, nhưng lại càng thấy trách nhiệm lớn lao trong lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng Ninh Khánh ngày càng giàu đẹp. Cùng với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, trong những năm tới chúng ta cần tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tập trung thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa khóa XI, khóa XII, XIII, chủ đề năm công tác do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố xác định, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trong lời nói, việc làm và thực sự gương mẫu ở nơi làm việc và trong khu dân cư. Phát triển đồng bộ tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển toàn diện văn hóa  - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống Chính trị vững mạnh toàn diện.

Tự hào về chiến công và thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân phường Ninh Khánh đã đạt được trong 75 năm qua, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, với những kinh nghiệm mà Đảng bộ đã dày công tích lũy, với sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nhất định Đảng bộ và Nhân dân phường Ninh Khánh sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu cùng cả nước thực hiện hóa mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
551982

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 31

Hôm qua: 42