Thứ hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND phường Ninh Khánh
Danh bạ điện thoại

I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đồng chí Mai Thế Dân

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

0912515739

2

Đồng chí Lê Đức Ninh

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0916868169

3

Đồng chí Trịnh Thị Bảy

Phó Bí thư Đảng ủy

0915547274

 

 

II. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đồng chí Mai Thế Dân

Chủ tịch HĐND

0912515739

2

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lan

Phó Chủ tịch HĐND

0832725599

 

 

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đồng chí Trịnh Thị Bảy

Chủ tịch UBND

0915547274

2

Đồng chí Hoàng Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND

0904091097

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại

1

Đồng chí Lê Văn Cường

Chủ tịch UB MTTQ

0943052668

2

Đồng chí Phạm Hiệp Hưng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0904002578

3

Đồng chí Nguyễn T. Thúy Triển

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0839585215

4

Đồng chí Nguyễn Trọng  Liêm

Chủ tịch Hội Nông dân

0911.193.298

5

Đồng chí Trịnh Hoàng Sơn

Bí thư Đoàn thanh niên

0932227617

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
551982

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 31

Hôm qua: 42